• Regulamin Peugeot Klub Polska

  Regulamin Peugeot Klub Polska

  1. Strona internetowa www.peugeotklub.pl (zwana dalej Stroną) jest stroną klubu motoryzacyjnego o nazwie Peugeot Klub Polska (zwanym dalej Klubem). Klub na swojej Stronie bezpłatnie udostępnia użytkownikom narzędzia służące do komunikacji z innymi użytkownikami. Komunikacja odbywa się poprzez uczestnictwo w forum dyskusyjnym (zwanym dalej Forum), poprzez możliwość wysyłania wiadomości w wewnętrznym systemie pocztowym oraz poprzez możliwość pisania w mini-czacie (Shoutbox).

  2. Dostęp do treści publikowanych na Forum mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Klub zastrzega jednak, że część funkcjonalności strony i część publikowanych treści jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Klub zastrzega również, że część materiałów lub działów Forum jest dostępna dla uczestników Forum, którzy opublikowali wymaganą ilość wpisów lub posiadają wymagany staż na Forum.

  a. Dział "Handel" nowi użytkownicy mogą przeglądać dział, lecz nie mogą pisać nowych postów oraz zakładać wątków (dotyczy pod forum "Sprzedam"). Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do działu "Handel" po odbytym stażu na forum... (45 dni) oraz po ustalonej ilości napisanych postów ...(30 postów).

  b. Dział "VIN" rozkodowanie możliwe dla użytkowników po uzyskaniu stażu na forum... (30 dni ) lub ustalonej ilości zamieszczonych postów ( 5 postów).

  3. Użytkownik, który chce w pełni korzystać z udostępnionych funkcji i publikowanych treści musi posiadać swoje konto użytkownika, które jest tworzone po wcześniejszej rejestracji na stronie Klubu oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na Forum.
  a. Konto jest własnością Klubu.

  b. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

  c. Klub oddaje bezpłatnie w użytkowanie zasoby potrzebne do istnienia konta użytkownika oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia tego konta z powodów regulaminowych lub na wniosek użytkownika.

  d. Decyzje o modyfikacjach lub usunięciu konta oraz o szeregu innych spraw związanych z działalnością Forum podejmuje Administracja Forum, w skład której wchodzą Administratorzy oraz Moderatorzy.

  e. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do usunięcia kont, które były nieużywane przez przynajmniej 6 miesięcy niezależnie od tego jaką funkcję dany uczestnik Forum pełnił i ile wpisów opublikował. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do usunięcia kont, które istnieją przynajmniej 3 miesiące, ale użytkownik nie opublikował żadnych treści. Usunięte mogą zostać również konta, w których profilu pojawią się treści nieprawdziwe, powszechnie uznane za nieetyczne, wulgarne lub obrażające innych uczestników Forum.

  4. Użytkownik, który opublikował swoją wypowiedź na Forum jest traktowany jako jego uczestnik. Każdy uczestnik Forum ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz obowiązek jego przestrzegania. Uczestnicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszelkie opublikowane przez uczestnika posty lub artykuły tworzące zasoby forum są własnością Peugeot Klub Polska.


  a. Przed założeniem nowego wątku należy skorzystać z SZUKAJ - zakładki umieszczonej w górnym pasku nawigacyjnym, gdyż wątki będące duplikatem już istniejących będą natychmiast usuwane/blokowane.

  b. Wątek powinien być napisany zgodnie z zasadami ogólnie przyjętej netykiety, poprawnej polszczyzny oraz bez błędów interpunkcyjnych i ortograficznych.

  c. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać model, rodzaj silnika oraz skrótowy opis usterki.

  Przykładowo:
  306 2.0 HDi Opiłki w układzie paliwowym albo 508 2.0 HDi 163 KM Stuki przy kręceniu kierownicą

  W przypadku gdy temat nie jest związany z silnikiem lub ogólnie pojętą mechaniką wystarczy numer modelu:

  607 - Wymiana baterii w kluczyku.

  WĄTKI BEZ POWYŻSZYCH OZNACZEŃ BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻENIA!

  d. Wątki zapoczątkowane przed ustanowieniem regulaminu będą poprawiane na bieżąco.  5. Administracja Forum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum. Administracja Forum nie ponosi tym samym jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty materialne i niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania informacji dostępnych na Forum.

  6. Uczestnicy Forum są przypisywani do określonych grup użytkowników w zależności od ilości opublikowanych wpisów na Forum. Ilość opublikowanych wpisów można zobaczyć w profilu każdego użytkownika. Poniżej znajduje się lista grup wraz z wymaganą ilością wiadomości:
  • 0 – Obserwator
  • 10 – Początkujący
  • 20 – Zaczyna się udzielać…
  • 50 – Bywalec
  • 100 – Forumowicz
  • 500 – Aktywny Forumowicz
  • 1000 – Znawca Forum
  • 1500 – Specjalista
  • 4000 – PugoManiak
  • 6500 – PugoŚwir
  • 16500 – Wszechwiedzący

  Dostępne są również inne grupy, do których uczestnicy Forum są przypisywani wyłącznie na podstawie decyzji Administracji Forum. Lista tego typu grup:
  • Kobietka
  • VIP
  • Team Leader
  • Super Moderator
  • Administrator

  7. Uczestnik Forum zobowiązuje się do:
  a. przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa
  b. zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta i do nieudostępniania go osobom trzecim
  c. przestrzegania powszechnie obowiązujących norm obyczajowych i społecznych
  d. przedstawienia się i przywitania z innymi uczestnikami forum (dział OT- Przywitania)
  e. przestrzegania netykiety
  f. pisania na temat a w przypadku publikowania nowego wątku do pisania w dziale o tematyce pasującej do treści wypowiedzi
  g. unikania działania, które może zostać zakwalifikowane jako spam – dotyczy to również publikowania tej samej wypowiedzi w różnych działach Forum
  h. dołożenia należytej staranności, aby tworzona wypowiedź była zrozumiała oraz pozbawiona błędów ortograficznych, gramatycznych i merytorycznych
  i. wypełnienia swojego profilu użytkownika ( w szczególności model pojazdu, rocznik, typ silnika [rodzaj paliwa, pojemność, moc], miejsce zamieszkania)

  8. Zabronione jest umieszczanie na łamach Forum, w mini-czacie oraz w wiadomościach między użytkownikami treści i materiałów:
  a. sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem
  b. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej i politycznej
  c. propagujących przemoc
  d. sugerujących lub wprost nawołujących do popełnienia przestępstwa
  e. pornograficznych
  f. naruszających zasady netykiety
  g. uznanych powszechnie za wulgarne, nieetyczne lub naganne
  h. szkalujących lub obrażających osoby publiczne lub innych uczestników Forum
  i. stanowiących przekaz reklamowy (nie dotyczy treści zatwierdzonych przez Administrację Forum)
  j. służących celom zarobkowym

  9. Czatbox (mini-czat) służy do bieżących rozmów na luźne tematy niekoniecznie związane z motoryzacją. Zabronione jest zadawanie w nim pytań technicznych oraz odpowiedzi na nie – do tego służy Forum i tam należy dyskutować na tematy techniczne. Zakazanie jest używanie wulgarnego języka , czatbox jest dostępny dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w naszym klubie

  10. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania treści wiadomości zamieszczonych na Forum a także do usuwania bez ostrzeżenia treści, o których mowa w punkcie 8. niniejszego Regulaminu. Administracja Forum zastrzega sobie również prawo do przenoszenia lub usuwania treści wiadomości, które nie są zgodne z tematyką działu, w którym zostały opublikowane lub takich, które w rażący sposób łamią zasady poprawnej pisowni (ortografia, składnia, znaki interpunkcyjne itp.). W przypadku modyfikowania treści wypowiedzi uczestnika Forum Administracja Forum zobowiązuje się do zachowania sensu, tonu, kontekstu i wartości przekazu.

  11. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do ostrzeżeń lub blokowania uczestnictwa w Forum tym uczestnikom, którzy naruszają postanowienia punktu 8. lub nie przestrzegają postanowień zawartych w punkcie 7. niniejszego Regulaminu. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do ostrzeżeń lub zablokowania konta użytkownika również na podstawie innych uzasadnionych przesłanek. Blokada konta uczestnika Forum może być czasowa lub stała. Wszelkie reklamacje dotyczące moderacji, ostrzeżeń lub zablokowanych kont będą rozpatrywane indywidualnie po kontakcie z Administracją Forum. Przeniesienie dyskusji na temat przyczyn tych działań na forum publiczne, lub podważanie decyzji Administracji na forum publicznym bez uprzedniego kontaktu grozi banem.

  12. Administracja Forum dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.

  13. Administracja Forum dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ładu i porządku na Forum.

  14. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Forum lub funkcji dodawania nowych treści z powodu wykonywania czynności mających na celu usprawnienie działania Forum a polegających na konserwacji, modernizacji lub aktualizacji oprogramowania lub bazy danych. Administracja Forum nie odpowiada w jakikolwiek sposób za niedostępność Forum z powodów niezależnych takich jak awaria łącza internetowego, awaria serwera, siła wyższa itp. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub zaniechania prowadzenia Forum bez podania przyczyn.

  15. Jakakolwiek reklama w jakiejkolwiek formie (np. wpis na Forum, wiadomość pocztowa, podpis, avatar, nick, link do innej strony, graficzny baner itp.) może zostać opublikowana wyłącznie za zgodą Administracji Forum. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do usuwania tego typu treści oraz do upominania osób łamiących warunki tego punktu Regulaminu lub w przypadku notorycznego jego łamania do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.

  16. Firmy, które chcą podjąć współpracę z Klubem proszone są o kontakt z Administracją Forum. Współpraca może się odbywać na zasadzie wzajemności – w zamian za reklamę na Forum firma zobowiąże się do udzielania uczestnikom Forum rabatów na swoje towary, usługi lub odwzajemni się w inny sposób ustalony w czasie kontaktu z Administracją Forum.

  17. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

  18. Na pisemne żądanie organów ścigania Administracja Forum może przekazać policji, prokuraturze, sądowi lub innym uprawnionym organom wszelkie posiadane dane uczestników Forum (w tym adresy IP komputerów, z których następowało logowanie na Forum, wypowiedzi, prywatną korespondencję, podejmowane na stronie Forum działania, adresy e-mail, dane osobowe itp.).